เกี่ยวกับเรา

UP Group ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งได้กลายเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงที่สุดกลุ่มหนึ่งในการผลิตและจำหน่ายการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ พลาสติก การแปรรูปอาหาร การแปลงเครื่องจักร และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ข่าว

วิสัยทัศน์ของ UP Group คือการสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือที่น่าเชื่อถือและได้ชัยชนะหลายครั้งกับพันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย และลูกค้า ตลอดจนสร้างอนาคตร่วมกันที่ก้าวหน้า กลมเกลียว และประสบความสำเร็จร่วมกัน

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขอข้อมูล ตัวอย่าง & ใบเสนอราคา ติดต่อเรา!

สอบถาม